Historie

Meer dan 40 jaar Armada, het ontstaan, het verloop, ontwikkelingen.
Een overzicht (1960-2000).
Reeds in de jaren ’40-’50 werd in Horst op nogal bescheiden wijze zoals het toen heette “gepingpongd”. Vrienden kwamen dan in café ‘de Oude Lind’ samen om wekelijks een partijtje te slaan. Er werden toen ook wedstrijden gespeeld tegen verenigingen buiten Horst, maar langzamerhand bloedde deze vereniging toch dood. Eén van de actieve leden was Ben Geurts, die ook later in de nieuwe vereniging zijn verdiensten had.
29 maart 1960.
Toen op het einde van de vijftiger jaren meester Cox in Horst aan de lagere school werd aangesteld, en bijna gelijktijdig kapelaan Sieben in de Lambertusparochie werd benoemd, waren deze twee personen ‘verantwoordelijk’ voor het ontstaan van de tafeltennissport in Horst. Via het “Patronaat” kon de vereniging beschikken over zelfgemaakte tafels. In die tijd al heel wat.
Op 29 maart 1960 werd in hotel Cox Jeu een oprichtingsvergadering gehouden. Co Cox werd onze eerste voorzitter, en M. Wijnands werd eerste secretaris en penningmeester.
De contributie was in het eerste jaar voor de leden vanaf 10 jaar 10 cent per week.
Naam
Op één van de trainingsavonden zou dan onder de ingekomen suggesties dé naam uitgekozen worden. Bijna iedereen vond “Armada” de mooiste:
(Armada betekent immers “onoverwinnelijk”).
De inzender van deze naam was Frits Rijnders.
1961
Op bestuurlijk vlak viel nog te melden dat de heren Versleijen en Coppus reeds na 1 jaar de vereniging verlieten wegens drukke werkzaamheden. P. Nabben werd aan het bestuur toegevoegd en hij nam de taak van competitieleider op zich.
Toen in 1961 de stoute schoenen werden aangetrokken om mee te spelen in de echte competitie waren de verwachtingen dan ook niet hoog gespannen.
Het eerste team bestond naast Co Cox uit Frits en Jan Rijnders.
1962
Een hoogtepunt binnen de vereniging is altijd de strijd bij de clubkampioenschappen, die ieder jaar nagenoeg ná de competitie worden gehouden. De eerste clubkampioen bij de senioren werd Jan Rijnders vóór zijn broer Frits.
1963
De clubkampioenschappen werden in 1963 afgehandeld in verschillende groepen. Clubkampioen werd Jan Rijnders.
1964
Op het bestuurlijke vlak deden zich dit jaar enkele belangrijke wijzingen voor: Kapelaan Sieben (mede-oprichter) moest afscheid nemen wegens zijn benoeming als kapelaan in Gulpen. Bovendien moest de voorzitter wegens studie zijn deelname aan de competitie staken.
De clubkampioen werd Anton Hofmans.
1965
Besloten werd om een open Horster Tafeltennis kampioenschap te gaan organiseren. Verschillende verenigingen uit Horst en omgeving deden hier aan mee. Het zou een toernooi worden dat voor herhaling vatbaar was.
De clubkampioen werd Jan Rijnders.
1966
Tijdens de Noord-Limburgse kampioenschappen beheersten Armada-leden de strijd in de derde klasse. Kampioen werd Ferd van de Beele die zijn teamgenoot Jac Wismans in de finale terugwees.
De clubkampioen werd Jac Wismans.
1967
Maart 1967 was een der sensationeelste en belangrijkste maand in de Armada-geschiedenis op sportief gebied. Voor de club betekende dit dat we voor het eerst in het zevende verenigingsjaar promoveerden naar de hoogste Afdelingsklasse. Spelers waren: Jac Wismans, Anton Hofmans en Ferd van de Beele.
De clubkampioen werd Co Cox.
In maart waren er op bestuurlijk vlak enkele wijzigingen: Secretaris Jac Wismans trok zich terug en P. Pennings nam zijn plaats in. Verder werd Peter Surminski als nieuw bestuurslid gekozen. Het patronaat ging over in een Stichting, en dit had belangrijke consequenties voor Armada. De zaalhuur voor het patronaat werd dusdanig opgeschroefd dat deze niet meer op te brengen was voor de vereniging. Ons bestuurslid W. Gielen deed de suggestie om in zijn “KIPPENHOK” te komen spelen. We hadden voortaan een eigen speellokaal, en het belangrijkste was: de tafels konden blijven staan.
1968
De Noord-Limburgse Kampioenschappen leverden voor Anton Hofmans de titel op in de hoogste afdelingsklasse.
De clubkampioen werd Jac Wismans.
1969
De clubkampioen van 1969 werd Jo Gielen.
1970
Op 25 april hadden we het jubileumfeest in café de Wilgert waar de hele Armada-familie aanwezig was.
De competitie startte met 15 teams.
De clubkampioen werd Jac Wismans.
1971
De strijd om de “Jacobs”-wisselbeker werd een groot succes. Armada werd met ruime voorsprong eerste, en kon dus de beker in haar prijzenkast zetten. Bij de Noord-Limburgse kampioenschappen zorgden vooral onze jeugdspelers dat Armada met de wisselbeker naar huis ging.
De Open Horster kampioenschappen werden voor het eerst gehouden in de sporthal (thans Mèrthal). Het aantal inschrijvingen was nu 265 enkel en 77 dubbel.
Amper bekomen van deze resultaten, werden de volgende spelers Venray’s kampioen: Jan Hesen: junior B, Theo Cuppen: junior C, Joris Hendriks: junior D.
1972
Op 6 februari ging een tiental jeugdleden van Armada voor het eerst naar een groot landelijk toernooi in Amstelveen. Bij de B-junioren kwam Paul Hendriks als winnaar uit de strijd.
Dit seizoen startten we met 14 teams.
Zondag 17 december was een belangrijke dag voor Armada. Irma Freriks drong door tot de nationale finale van de jeugd achtkampen. Zij werd zeer verdienstelijk zesde.
Clubkampioen werd Jac Wismans.
1973
Tijdens de jaarvergadering werd onze penningmeester Gielen uitgeroepen tot sportman van het jaar van de club.
Armada organiseerde voor het eerst voor alle scholen uit Horst een scholierentoernooi. Dit bleek een doorslaand succes: 80 deelnemers.
Clubkampioen werd Jo Gielen.
1974
Tijdens de jaarvergadering van vrijdag 26 april, stelden de heren Wijnands en Geurts hun post ter beschikking. Hun plaatsen werden ingenomen door Leo Schoeber en Arie Verbruggen.
Clubkampioen werd Jac Wismans.
1975
15-jarig bestaan. Er werd geen bijzondere aandacht aan besteed.
Clubkampioen werd Jac Wismans.
1976
Een nieuwe activiteit: Dit jaar gingen de jeugdleden voor het eerst op kamp. De animo was groot, want met 39 leden ging men richting Merum (Herten).
Onze vereniging startte dit jaar de competitie met 17 teams!
Bij de nationale jeugd-achtkampen bereikte Loes van den Munckhof een fraaie vierde plaats.
Clubkampioen werd Jan Hesen.
1977
Co Cox trad in maart van dit jaar terug als voorzitter van Armada. Hij vond het na 17 jaar welletjes. Arie Stas werd de nieuwe voorzitter.
De clubkampioen werd Jan Hesen.
1978
Tijdens de jaarvergadering in januari besloten de bestuursleden Leo Schoeber en Maarten Hermans af te treden. Jac Wismans vulde alleen deze vacatures in, en wel als penningmeester.
Tevens moest de vereniging noodgedwongen naar een ander speellokaal uitzien, omdat het huidige niet meer aan de eisen van de N.T.T.B. voldeed. Het bestuur had dit reeds in een ander stadium bekend gemaakt bij de gemeente.
Aan het einde van dit seizoen stond ons in Maasbree nog een spektakel te wachten: ons zestal Wismans, Hendriks, Gielen, Tw.Janssen, Buyssen en Hesen wonnen van het veel sterker geachte Blue Star. Een fantastische wedstrijd waar nog lang over gesproken werd.
De clubkampioen werd Jac Wismans.
1979
W. Gielen gaf te kennen terug te willen treden als bestuurslid van Armada. Een zeer groot verlies voor onze vereniging, zoals voorzitter Arie Stas memoreerde. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat (na een ingelaste vergadering) Dhr. Gielen werd benoemd tot erelid van Armada. Met deze benoeming was het scheidend bestuurslid zeer ingenomen.
Er kwamen twee nieuwe bestuursleden: Thea en Petra Thijssen.
De clubkampioen werd Twan Janssen.
1980
In dit jaar moest Arie Stas vanwege zijn talrijke functies het voorzitterschap neerleggen. Jan Janssen werd de nieuwe voorzitter. Verder stond er een uitwisseling op het programma met de vereniging Trias uit Twello in april. Dit werd een succes.
Maar het belangrijkste nieuwsfeit voor dit jaar was wel het toewijzen van een nieuw clublokaal in het oude ziekenhuis.
De clubkampioen werd Twan Janssen.
1981
In 1981 werd tot de oprichting van een recreatieve afdeling besloten.
In mei bracht Trias een tegenbezoek. Het werd een druk en gezellig weekend met een afwisselend programma.
De clubkampioen werd Twan Janssen.
1982
In 1982 wordt het nieuwe clublokaal betrokken in het oude ziekenhuis. De nieuwe naam wordt: ’t Gasthoês.
Het eerste deel van de competitie start Armada met 17 teams. Piet Nabben trad terug als competitieleider. Lei Janssen nam deze taak over.
10 december is de officiële opening van ’t Gasthoês. Op 11 en 12 december heeft Armada een speciaal programma voor de inwoners van Horst samengesteld met als hoogtepunt de aanwezigheid van 12-voudig Nederlands kampioen tafeltennis Bert van der Helm. Het werd een geslaagd evenement.
De clubkampioen werd Twan Janssen.
1983
Op de ledenvergadering werd afscheid genomen van de Dhr. en Mevr. Gielen, bij wie we jarenlang te gast zijn geweest (periode 1967 tot 1982). Jan Janssen trad terug en Arie Verbruggen werd de nieuwe voorzitter.
De komst van Bettine Vriesekoop naar Horst i.v.m. de Graaf van Wittenhorst-feesten was ongetwijfeld het hoogtepunt van het jaar. In het bijzijn van vele genodigden ontving zij de landelijke sportprijs. Al met al een leuke propaganda voor de tafeltennissport in deze regio.
De afdeling recreanten besloot te starten met een bedrijvencompetitie.
De clubkampioen werd Twan Janssen.
1984
Drie bestuursleden vertrokken dit jaar: Jac Wismans, Petra Thijssen en Piet Nabben. Penningmeester werd Jac Verstappen. Lei Janssen bleef competitieleider.
De clubkampioen werd Twan Janssen.
1985
Op 29 maart bestond Armada 25 jaar. Dit werd op 19 en 20 april gevierd.
Tijdens de receptie op vrijdag werden Co Cox en Piet Nabben door de Nederlandse Tafeltennisbond en de NKS onderscheiden met een zilveren speld.
Op de feestavond op zaterdag laste de voorzitter Arie Verbruggen een extra ledenvergadering in om Piet Nabben tot erelid te benoemen. De aanwezige leden ontvingen dit voorstel met applaus. Het was een geslaagd jubileumfeest.
Er kwamen twee nieuwe bestuursleden: Noud Dings en Pim Janssen.
De clubkampioen werd Jan Hesen.
1986
Jac Wismans vierde dit jaar zijn 25-jarig competitie jubileum.
De clubkampioen werd Twan Janssen.
1987
Carnavalsvereniging “D’n Dreumel” besloot dat TTV Armada in 1988 de boerenbruiloft mocht organiseren.
De clubkampioen werd Niek Buijssen.
1988
Dit jaar vonden twee mutaties op bestuurlijk vlak plaats; Arie Verbruggen trad terug als voorzitter, en Jo Gielen stopte. Als nieuw bestuurslid werd Rob van Neerven gekozen. Aangezien er geen kandidaten waren voor de functie van voorzitter werd Jan Hesen plaatsvervangend voorzitter.
Carnaval:
Op 16 januari werd in de zaal de Sport het Boerebruiloftspaar voorgesteld: Anja van den Munckhof en Ger Hoeijmakers met de namen: Anja vaan Jan Smitte Lewie en Ger vaan Jan vaan Snejere Gradje. Getuige van de bruidegom was Sjang vaan Leen vaan Pietje vaan de Korf (Sjeng Schrivers). Getuige van de bruid was: Frank vaan Smitte Sef (Frank van den Munckhof). Het was op carnavalsdinsdag een puik feest.
Tijdens het 25-jarig Open Horster Jubileumtoernooi werden C. Cox, W. Gielen, P. Nabben en M. Wijnands als organisatoren van het eerste uur gehuldigd.
De clubkampioen werd Jan Hesen.
1989
Jan Hesen wist zich overtuigend te plaatsen voor de landelijke finale van de C-toernooien.
De clubkampioen werd Niek Buijssen.
1990
In april viert de afdeling Noord-Limburg haar 30-jarig bestaan.
De clubkampioen werd Rob Wijnen.

De jaren negentig.
In het begin van de negentiger jaren stopte het bestuur van Armada extra energie in het actief betrekken van haar leden bij de activiteiten van de club.

Ook werd gestart met shirtreclame door “Amigo” (Hans den Bekker / Nicole Schreurs).

In 1991 werden Jac Verstappen, Jac Wismans en Lei Janssen tot lid van verdienste benoemd i.v.m. hun 25-jarig jubileum.

In 1992 gevolgd door Jan Hesen en Arie Verbruggen om dezelfde reden.
In het seizoen 94-95 wordt er weer voorzichtig begonnen met een uitgave van “Kachelproat”.
In 1995 werd op bescheiden wijze het 35-jarig bestaan van Armada gevierd.
Ook waren er al diverse commissies actief in 1995 zoals:
Jeugdcommissie, ontspanningscommissie, clubbladcommissie, barcommisie, etc.
In 1996 startten José Classens en Mariëlle Hagens met een training voor gehandicapten, maar hier bleek te weinig belangstelling voor te zijn. Na een zestal trainingen werd er mee gestopt.
Ook werd een ad-hoc commissie nieuwbouw in het leven geroepen.
Rob van Neerven werd i.v.m. zijn 25-jarig lidmaatschap benoemd tot lid van verdienste.
In 1998 werd de commissie in het leven geroepen, die het 40-jarig jubileum in 2000 heeft voorbereid.
De laatste jaren voor het nieuwe millennium kenmerkten zich vooral in activiteiten waar de jeugdleden van de club een steeds grotere rol gingen spelen.
Voorbeelden:
• Het clubblad “Kachelproat” onder eindredactie van Martijn Stas,
met mederedacteuren Grad van Horck en Jan Hesen.
• Ook de gehouden scholierentoernooien o.l.v. Pieternel van Neerven, Mariëlle Hagens, Will Tielen en Emmy Holthuijsen hebben onze club meer jeugdleden bezorgd.
De belangstelling van de Horster jeugd en het nieuwe elan wat hier van uitgaat, en daarnaast het plezier van de recreant op “zijn” donderdagavond, zijn, samen met een goed functionerend bestuur en de diverse commissies, een waarborg voor nog vele jaren tafeltennisplezier.
Armada, anno 2000 en daarna
De laatste jaren is de groep jeugdleden weer sterk in aantal gestegen. Halverwege de jaren tachtig begon het aantal leden aan een vrije val. Inmiddels is dit aantal toch weer sterk aangegroeid tot ruim twintig leden! In de competitie is Armada momenteel vertegenwoordigd door vijf jeugdteams, terwijl daarnaast nog twee teams in de starterscompetitie meespelen. Dat het aantal seniorleden is gehalveerd is vooral te wijten aan de jarenlange “dip” bij de jeugd: momenteel kent de club drie seniorenteams, waarvan het standaardteam uitkomt in de hoogste afdelingsklasse.
Ter ondersteuning van het bestuur ontbreekt het de club niet aan diverse commissies. Zo bestaan er een Jeugdcommissie, een Kampcommissie en een Ontspanningscommissie; ook heeft de club een technische commissie en een barcommissie. Daarnaast heeft in 2008 een financiële commissie het licht gezien met als belangrijke doel via allerlei acties extra financiële armslag te krijgen. Tot slot is ook de (ad hoc-) Jubileumcommissie in het leven geroepen, die als taak heeft invulling te geven aan het programma rondom de viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2010.
In de eerste tien jaren van het nieuwe millennium heeft het zoeken naar een nieuwe accommodatie vrijwel steeds op de agenda van de bestuursvergaderingen gestaan. Dit heeft in het voorjaar van 2009 geresulteerd in de verhuizing van Armada naar haar nieuwe onderkomen in “De Kleinhorst”. De zaal en de bijbehorende verenigingsruimte ’t Plenkske is na de officiële opening op 27 maart 2009 in gebruik genomen, waarna een open huis werd gehouden op 25 april. De ‘sportieve’ inwijding van de speelzaal vond plaats in mei toen in één weekend het afsluittoernooi van de recreanten en de beslissingswedstrijd in de hoofdklasse werden georganiseerd. Beide evenementen kenden een zeer succesvol verloop met tevredenheid bij alle betrokkenen.
Tot zover een kort historisch overzicht.